Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Fresh Studio Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: freshstudio.pl (zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

§1. Informacje podstawowe.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Fresh Studio Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000291308, z siedzibą w Poznaniu (61-001), przy ul. Chwaliszewo 70/13

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:

 1. 1)  poczty e-mail: biuro@freshstudio.pl
 2. 2)  telefonicznie: (61) 852 46 28

§2. Zasady przetwarzania danych.
1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

 1. 1)  w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
 2. 2)  rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
 3. 3)  w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
 4. 4)  w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
 5. 5)  nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
 6. 6)  z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
 7. 7)  nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
 8. 8)  zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

§3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych. 1. Twoje dane będziemy przetwarzać:

1) W celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną nam bezpośrednio drogą e-mailową na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.

2) W celach kontaktowych, aby udzielić Ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przekazaną nam bezpośrednio drogą telefoniczną na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.

3) w celach statystycznych, analitycznych oraz monitorowania ruchu na Stronie przy użyciu plików cookies na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony oraz prowadzeniem analizy ruchu na stronie.

2. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:

1) Jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.

2) Jeśli skorzystasz z nr tel. na naszej stronie to będziemy przetwarzać dane, które przekażesz nam w rozmowie telefonicznej. Podanie tych danych stanowi warunek udzielenia przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie.

3) Pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies, które służą Administratorowi do analizy korzystania przez Ciebie i innych użytkowników Strony. Przetwarzanie danych w tym zakresie może zostać wstrzymane po złożeniu przez Ciebie sprzeciwu.

4) Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f) RODO.

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

1. Odbiorcą Twoich danych osobowych jest podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na naszej stronie (Google Analytics);

2. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych.

§5. Termin przechowywania danych.

3. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych realizacji umowy to Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione lub do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

4. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w formularzu lub wiadomości e-mail w celach kontaktowych realizacji rekrutacji to Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od początku okresu ewentualnego zatrudnienia Ciebie lub do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.

§6. Prawa użytkowników.
1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa: 1) dostępu do treści swoich danych oraz

 1. 2)  prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 2. 3)  prawo do przenoszenia danych,
 3. 4)  prawo wniesienia sprzeciwu,
 4. 5)  prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie,

chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7. Pliki cookies.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, czyli Twoim komputerze, laptopie lub smartfonie, w zależności jakiego urządzenia używasz do oglądania Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Sam możesz zadecydować o formie wykorzystania cookies – ustawienia te są dostępne w każdej przeglądarce internetowej.

2. Pliki cookies służą przede wszystkim twojej wygodzie – dzięki ich użyciu, znacznie skraca się czas ładowania strony podczas kolejnych odwiedzin.

3. Cechy plików cookies:

1) dostosowują zawartość stron internetowych serwisu do Użytkownika. Optymalizują poruszanie Użytkownika na stronie, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą, którego wyświetlana jest strona i tak ustawić jej parametry, by nawigacja nie sprawiała problemów i zoptymalizowana pod względem indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 1. 2)  pozwalają wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
 2. 3)  tworzą statystyki, dzięki którym Administrator wie, które treści cieszą się zainteresowaniem

Użytkowników. Pozwala to na ciągłe ulepszanie strony i taką konstrukcję treści, która będzie odpowiadała osobom odwiedzającym stronę.

4. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 1. Użytkownik może w każdym momencie usunąć pliki cookies.
 2. Wprowadzone przez użytkownika ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na

niektóre funkcjonalności Strony, znacznie utrudniając swobodne korzystanie ze wszystkich jego opcji.

7. Pliki cookies są zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców oraz innych partnerów. Użytkownik jednakże w każdej chwili może je usunąć.

8. Więcej szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

9. Jeżeli masz wątpliwości, co do ustawień plików cookies, skontaktuj się z operatorem swojej przeglądarki internetowej.

10. Jeżeli nie zgadzasz się na wykorzystywanie cookies przez Stronę, opuść ją lub aktywuj odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

§8. Platforma META

1. Współadministratorami Państwa danych osobowych jest META Platforms Ireland Ltd (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) oraz Fresh Studio Sp. z o.o., Poznań (61- 729), ul. Młyńska 3/11

2. Celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook i aplikację Instagram, w tym komunikator Messenger, prowadzenie działań marketingowych oraz analiz statystycznych.

3. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu prowadzenia statystyk aktywności użytkowników naszego fanpage.

4. Zakres odpowiedzialności Facebooka obejmuje posiadanie podstawy prawnej przetwarzania w celach statystycznych, zapewnienie zdolności do realizacji praw podmiotów danych, zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz podmiotów danych, a także zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń danych. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez META Platforms Ireland Ltd są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

5. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, można kontaktować się z wykorzystaniem danych kontaktowych Facebooka lub z nami, pisząc pod adres e-mail biuro@freshstudio.pl

 1. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 2. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

danych lub do czasu ustania celów tego przetwarzania

8. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi prowadzenie korespondencji oraz realizację działań marketingowych.