Profil Klienta

Firma z branży paliwowej,

doświadczony

doświadczony przedsiębiorca

Spółka jawna

Roczny przychód w przedziale

Firma transportowa


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Roczny przychód w przedziale …………

Naprawa i konserwacja maszyn + produkcja konstrukcji stalowych

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Roczny przychód 700.000 PLN

Nowoutworzona spółka celowa świadcząca usługi magazynowania i co-packingu

Spółka z o.o.

100% właściciel obcokrajowiec